13 Şubat 2013 Çarşamba

MEB Mevzuat Bankası

08/07/2009 1769  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi
00/07/2009 2622  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar
23/06/2009 5414  Eğitim İçin Kaynak Sağlanması_GENELGE_2009-56_23.06.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
16/06/2009 27260  Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği
02/06/2009 9511  Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının İhtiyaçlarının Karşılanması_GENELGE_2009-49_02.06.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
00/06/2009 2621  Millî Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Görev ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
14/05/2009 1837  Makam Adlarının Kullanılması_GENELGE_2009-47_14.05.2009
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
12/05/2009 8334  Mecburi Öğretim Çağındaki Çocuklar_GENELGE_2009-46_12.05.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi
00/05/2009 2620  Okullarda Kullanılacak Türk Bayrağı ve Okul Flâması Hakkında Talimatname
00/05/2009 2620  Millî Eğitim Bakanlığı Formatör ve Koordinatör Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Hakkında Yönerge
24/04/2009 1546  Öğretmen Yeterlikleri ve Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli_GENELGE_2009-41_24.04.2009
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
21/04/2009 2009  Eserlerin Çoğaltılması_GENELGE_2009/38_21.04.2009
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)


17/04/2009 27203  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
16/04/2009 7273  Proje ve performans görevleri_GENELGE_2009-37_16.04.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
14/04/2009 2816  Avrupa Dil Portfolyosu_GENELGE_2009-34_14.04.2009
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
01/04/2009 27187  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar
00/04/2009 2619  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Yönergesi
26/03/2009 5282  E-Kayıt Uygulaması_GENELGE_2009-30_26.03.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
04/03/2009 27159 
00/03/2009 2618 
00/03/2009 2618 
00/03/2009 2618  Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi24/02/2009 911  Millî Eğitim Bakanlığı İç Kontrol Sistemi_GENELGE_2009-24_24.02.2009
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
17/02/2009 567  Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni_GENELGE_2009-20_17.02.2009
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
12/02/2009 427  Bilim Şenlikleri_GENELGE_2009-16_12.02.2009
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)
11/02/2009 491  AR-GE ve Projeler Koordinasyon Ekipleri_GENELGE_2009-15_11.02.2009
(Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı)
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı Yönergesi
00/02/2009 2617  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge
30/01/2009 1192  Deniz Temiz Projesi_GENELGE_2009-12_30.01.2009
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
21/01/2009 2009  Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması_GENELGE_2009/9_21.01.2009
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)26/12/2008 13081  Üniversiteleri Tanıtım Gezileri_GENELGE_2008-87_26.12.2008
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
22/12/2008 12846  Okul Servis Taşımacılığı_GENELGE_2008-82_22.12.2008
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
04/12/2008 1608  Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması_GENELGE_2008-81_04.12.2008
(Müsteşarlık Bürosu)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder