13 Şubat 2013 Çarşamba

MEB Mevzuat

16/08/2010 6544  Yabancı Uyruklu Öğrenciler_GENELGE_2010-48_16.08.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
28/07/2010 4877  2011-2013 Dönemi Yat.Prog.Haz._GENELGE_2010-46_28.07.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
01/07/2010 27628  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
25/06/2010 4194  Millî Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
23/06/2010 1883  Ayakta Tedavi İşlemleri_GENELGE_2010-41_23.6.2010
(Personel Genel Müdürlüğü)
16/06/2010 2312  Özellikle Ortaöğretimde Kız Çocuklarının Okullaşması_GENELGE_2010-38
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
16/06/2010 3957  5510 sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin 7 nci Fıkrasıının Uygulanması_GENELGE_2010-39_16.06.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
11/06/2010 2708  Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Alan/Dala Geçiş ve Teknik Lise Öğrenci Kayıtları_GENELGE_2010-37_11.06.2010
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
01/06/2010 3569  Stratejik planlama_GENELGE_2010-33_01.06.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
21/05/2010 27587  Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
13/05/2010 1606  Yapılacak çalışmalar ve uyulacak hususlar_GENELGE_2010-31_13.05.2010
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
06/05/2010 27573  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
06/05/2010 3669  Genel Liselerin Anadolu Lisesine Dönüştürülmesi_GENELGE_2010-30_06.05.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
00/05/2010 2632  Millî Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
19/04/2010 7331  Sınıf Öğretmenleri_GENELGE_2010-28_19.04.2010
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
13/04/2010 2979  Nöbet Görevi_GENELGE_2010-25_13.04.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
00/04/2010 2631  Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
24/03/2010 2450  Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler_GENELGE_2010-24_26.03.2010
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/03/2010 1192  Ortaöğretim Okullarının Onarımları_GENELGE_2010-22_08.03.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
01/03/2010 954  Enerji Yöneticisi Görevlendirme_GENELGE 2010-18_01.03.2010
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
00/03/2010 2630  Kurum Açılması ve Kapatılmasına İlişkin Esaslar
15/02/2010 484  Okullarda Yemek Hizmetleri_GENELGE_2010-15_15.02.2010
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
09/02/2010 924  İlçe, okul ve kurumlarda stratejik plan yapılması_GENELGE_2010-14_09.02.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
04/02/2010 783  4734 Sayılı Kanun'un 62' nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması_GENELGE_2010-11_04.02.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
04/02/2010 3001  Başarı Tespit Sınavı_GENELGE_2010-10_04.02.2010
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
00/02/2010 2629  Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi
00/02/2010 307  İlköğretim Kurumları-Ortaöğretim Kurumları Spor Yarışmaları Yönergesi
27/01/2010 643  Kamu Hizmet Standartları_GENELGE_2010-07_27.01.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
12/01/2010 99  Merkezden İhale Edilen veya İMKB İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2010-05_12.01.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
04/01/2010 Yönergede Değişiklik Yapıldığı ( GENELGE _ 2010-01_ 04.01.2010 )
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)
31/12/2009 27449  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
28/12/2009 9888  Millî Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İşbirliği ile Yaptırılan Eğitim Yapıları_GENELGE_2009-91_28.12.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
17/12/2009 9648  Fiziksel Engelliler İçin Okul Binalarında Yapılması Gereken Düzenlemeler_GENELGE_2009-90_17.12.2009
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
00/12/2009 2627  Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
06/11/2009 3434  Ana sınıfı ve uygulama sınıflarının açma ve kapatma işlemleri_GENELGE_2009-84_06.11.2009
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
05/11/2009 18285  İlköğretim Kurumları Standartları_GENELGE_2009-83_05.11.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
12/10/2009 2902  Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönerge
19/09/2009 27354  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
16/09/2009 15139  Fiziki Kapasitesi Dolmayan Okullar_GENELGE_2009-74_19.09.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
10/09/2009 4611  Meslek Kursları ile Geliştirme ve Uyum Kursları_GENELGE_2009-69_10.09.2009
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
24/08/2009 3802  Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitmini Yaygınlaştırılması Projesi_GENELGE_2009-66_24.08.2009
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)
15/08/2009 27320  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
13/08/2009 27318  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik
10/08/2009 13597  Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması_GENELGE 2009-65_10.08.2009
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği
31/07/2009 27305  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
28/07/2009 27302  Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)
23/07/2009 27297  Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar
13/07/2009 3335  Okul ve arsa tahsisi_GENELGE_2009-58_13.07.2009
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
09/07/2009 27283  Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder