13 Şubat 2013 Çarşamba

MEB Mevzuat

03/06/2011 2549  3308 sayılı Kanun Kapsamı dışındaki mesleklerin eğitimi ve belge veri tabanı oluşturulması_GENELGE_2011-33_03.06.2011
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
01/06/2011 3764  Boğulma Riskine Karşı Alınacak Önlemler_GENELGE_2011-32_01.06.2011
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
00/06/2011 2645  Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğünün Teşkilât Görev Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/06/2011 2645  Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
20/05/2011 3416  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi_GENELGE_2011_30_20.05.2011
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
00/05/2011 2644  Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Teşkilât, Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
00/05/2011 2644  1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge20/04/2011 5410  Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi Çocuklarının Eğitimleri_GENELGE_2011-25_20.04.2011
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)
15/04/2011 2011  Bakanlık Taşınır Malları_GENELGE_2011/24_15.04.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
15/04/2011 27906  Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No 2 )_15.04.2011
15/04/2011 1241  Mesleki Teknik Eğitim Farkındalığının Oluşturulması ve Tercih Edilir Hale Getirilmesi_GENELGE_2011-23_15.04.2011
(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)
07/04/2011 2011  Kutlu Doğum Haftası_GENELGE_2011/22_07.04.2011
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzci Eğitim Kampları Yönergesi00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliğinin 41. Maddesi Gereği Ödül ve Disiplin Yönergesi
00/04/2011 2643  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe İzci Kurulları Yönergesi30/03/2011 1458  Gönül Köprüsü Projesi_GENELGE_2011-21_30.03.2011
(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)
15/03/2011 1820  Libya'dan Gelen Öğrenciler_GENELGE_2011-18_15.03.2011
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
08/03/2011 2011  4734 Sayılı Kanunun 62'inci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması_GENELGE_2011/15_08.03.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
00/03/2011 2642  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Esas ve Usuller Hakkında Yönerge
/02/2011 2011  Sosyal Tesisler Modülü_GENELGE_2011/11_02.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
10/02/2011 2011  2011Yılı İlköğretim Kurumları Yapım Programı_GENELGE_2011/08_10.02.2011
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
10/02/2011 2011  Soru Önergesi_GENELGE_2011/09_10.02.2011
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
03/02/2011 2011  2011 Yılı Konaklama Ücretleri_GENLGE_2011/07_03.02.2011
(Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Bşk.)
00/02/2011 2641  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistemle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci Yerleştirme Yönergesi
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
07/01/2011 2011  2011-2012 Eğitim ve Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları_GENELGE_2011/03_07.01.2011
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)
06/01/2011 182  Açık Öğretim Okulları İşlemleri_........VALİLİĞİNE (İl Millî Eğiitim Müdürlüğü)_06.01.2011
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
06/01/2011 27807  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği
05/01/2011 2011  28 Şubat Sivil Savunma Günü_GENELGE_2011/01_05.01.2011
(İdari Mali İşler Daire Bşk.)
05/01/2011 2011  UMEM Projesi Kapsamında Açılacak Meslek Kursları_GENELGE_2011/02_05.01.2011
(Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
00/00/2011 2011  Ücretsiz Ders Kitaplarının Teslim Alınması ve Dağıtımı
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
29/12/2010 2010  İç Denetim Raporu Bulguları ve Yapılacak Çalışmalar _GENELGE_2010/71_29.12.2010
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)
19/12/2010 27790  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik
17/12/2010 25822  Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
01/11/2010 6055  Raporlarda önerilen tekliflere ilişkin uygulama sonuçlarının bildirilmesi_GENELGE_2010-64_01.11.2010
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)
16/10/2010 2010  Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Öğrenim Çağındaki Çocuklarına Onur Belgesi Verilmesi
(Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
15/10/2010 2426  Okullarda Diyabet Eğitimi Programı Bakanlık Yazısı,GENELGE_2000-01_ve ekleri_03.01.2000
(Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı)
06/10/2010 6139  Yatırım Uygulamaları _GENELGE_2010-62_06.10.2010
(Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Bşk.)
01/10/2010 3657  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2010-60_01.10.2010
(Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü)
29/09/2010 3344  Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri_GENELGE_2010-58_29.09.2010
(İdari Mali İşler Daire Bşk.)
23/09/2010 5758  2010-2011 Öğretim Yılı İstatistik Bilgileri_GENELGE_2010-57_23.09.2010
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
20/09/2010 4314  Aile Eğitimi Kurs Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları_GENELGE_2010-55_20.09.2010
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)
18/09/2010 27703  Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)
03/09/2010 20163  Açık Öğretim Okulları İrtibat Merkezleri_GENELGE_2010-56_20.9.2010
(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)
00/09/2010 2636  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
31/08/2010 19729  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
19/08/2010 2571  Ders Dışı Eğiitim Çalışmalarına Dair Esaslar_GENELGE_2010-49_19.08.2010
(Personel Genel Müdürlüğü)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder