27 Haziran 2015 Cumartesi

Tüm mevzuat

17/06/2016   29756              6721   Türkiye Maarif Vakfı Kanunu                                                                
14/02/2007   26434              5580   Özel Öğretim Kurumları Kanunu                                                          
12/05/1992   21226              3795   Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun          
04/07/1989   20215              3580   Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun                                   
19/06/1986   19139              3308   Meslekî Eğitim Kanunu                                                                            
19/10/1983   18196              2923   Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun                  
13/07/1982   17781              2698   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu                             
24/06/1973   14574              1739   Millî Eğitim Temel Kanunu                                                                      
12/03/1964   11654              439      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun                                   
12/01/1961   10705              222      İlköğretim ve Eğitim Kanunu                                                                 
24/02/1956   9242                6660   Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun                  
27/05/1955   9013                6581   Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun             
19/01/1943   5308                4357   Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun                                                                                                            
14/06/1938   3933                3423   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun            
04/04/1933   2370                2133   Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun              
16/04/1929   1169                1416   Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 
03/11/1928   1030                1353   Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun                        
08/02/1927   559                  968      Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun    
06/03/1340   63                     430      Tevhidi Tedrisat Kanunu                                                                         
14/09/2011   28054              652      ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME          
30/05/1997                            573      ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
15/07/2018   30479                          RESMİ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :10)   
10/07/2018   30474                          CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 1 )                                                                               
10/07/2018   30474                          GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 2 )                                                                                Açıklama: Ek
13/06/2018   2018/11995                                                                                                   Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (R.G 24.7.2018-2018/30458)                                                            
14/05/2018   2018/11770                                                                                                   Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar 2018/11770 (R.G 25.7.2018-2018/30459)                                                                 
11/04/2018   2018/11526                                                                                                   Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ekli listede belirtilen dillerin eğitim ve öğretiminin yapılması
09/04/2018   2018/11671                                                                                                   Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar (R.G 7.6.2018/30444)             
26/02/2018   2018/11459                                                                                                   Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar                  
20/10/2017   30216                                                                                                              Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar                                                                           
06/05/2017   30058                                                                                                              5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072  
21/11/2016   2016/9547                                                                                                     Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar                  
19/10/2016   2016/9303                  29862                                                                        Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303                                                               
17/08/2013   28738                                                                                                              Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar              
23/07/2009   27297                                                                                                              Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar 
01/04/2009   27187                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar                                                                                  
16/12/2006   26378                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar                                                                      
05/06/2003   5753                             1                                                                                 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar                                                       
28/06/1978   16330                                                                                                              Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar                         
07/07/2018   30471                                                                                                              Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                    
21/06/2018   30455                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                           Açıklama: Ek
11/04/2018   30388                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                Açıklama: Ek
25/03/2018   30371                                                                                                              Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına ilişkin yönetmelik                  Açıklama: Ek
10/11/2017   30236                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                    
25/10/2017   30221                                                                                                              Okul Servis Araçları Yönetmeliği         
01/10/2017   2721                                                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği              
0/10/2017      2721                                                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği                                                        
20/08/2017   30160                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
(Teftiş Kurulu Başkanlığı)              
24/06/2017   30106                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                  
08/06/2017   30090                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği                   
22/05/2017   7340796                                                                                                          Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                         Açıklama: Ek
06/05/2017   30058                                                                                                              Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği                         
21/03/2017   30014                                                                                                              Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelik
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                
25/02/2017   29990                                                                                                              5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Dönüşüm İşlemleri Gerçekleştirilen Dershaneler Lehine İrtifak Hakkı Tesis Edilmesi veya Kiralama Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                            Açıklama: Ek
01/02/2017   29966                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliği                                                 
25/11/2016   29899                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği BKK-2016/9487                                                     
01/09/2016   29818                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulanan Eğitim Kurumları Yönetmeliği                                                                  
03/08/2016   29790                                                                                                              Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik  
21/06/2016   29749                                                                                                              Miili Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
25/03/2016   3428315                                                                                                          Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)     
17/04/2015   29329                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği                 
06/02/2015   29259                                                                                                              Galatasaray Üniversitesine Bağlı Galatasaray Lisesi, Galatasaray Ortaokulu ve Galatasaray İlkokulu Yönetmeliği                
31/12/2014   29222                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları ve Eğitim Araçları Satış İşleri Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                       
26/11/2014   5751811                                                                                                          Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                        
03/10/2014   29138                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                       
02/10/2014   29137                                                                                                              Türk Öğrencilerinin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
(Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü)                                                                           
11/09/2014   29116                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği  Açıklama: Ek
26/07/2014   29072                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği                                                                                  Açıklama: Ek
08/07/2014   29054                                                                                                              Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliği             
05/07/2014   29051                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik                                                
18/06/2014   29034                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin?Yönetmelik                
12/10/2013   28793                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik                                              Açıklama: Ek
07/09/2013   28758                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                   Açıklama: Ek
29/05/2013   28661                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği                            Açıklama: Ek
17/01/2013   28531                                                                                                              Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik                                                             
27/11/2012   28480                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik                                                                         
18/11/2012   28471                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği            
12/09/2012   28409                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                       
12/09/2012   28409                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)                                                                            
08/09/2012   28405                                                                                                              Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik 
08/07/2012   28347                                                                                                              Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
18/05/2012   28296                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                           
05/05/2012   28283                                                                                                              Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği                                               
30/03/2012   28249                                                                                                              Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği      Açıklama: Ek
20/03/2012   28239                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                           
09/02/2012   28199                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği                         
08/12/2011   82549                                                                                                              Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik  
27/08/2011   28038                           2162                                                                          Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                                      
24/04/2011   27914                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
01/07/2010   27628                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                        
15/08/2009   27320                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                
18/04/2009   27204                                                                                                              Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
18/04/2009   27204                           1                                                                                 Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
17/04/2009   27203                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik                                                 
04/03/2009   27159                                                                                                              Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             5                                                                                 Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   
0/03/2009      2618                             4                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             2                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik            
0/03/2009      2618                             6                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik     
0/03/2009      2618                             3                                                                                 Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   
0/03/2009      2618                             7                                                                                 Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           2                                                                                 İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           3                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           1                                                                                 Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
0/12/2008      2615-EK                                                                                                          İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği     
0/12/2008      2615-EK                       1                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği                                                        
0/12/2008      2615-EK                       2                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği                                                               
21/10/2008   27031                                                                                                              İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                                                                   
07/03/2008   26809                                                                                                              İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik                                                      
29/01/2008   26771                                                                                                              Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik   
14/01/2008   26756                                                                                                              Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik                            Açıklama: Ek
0/12/2007      4357                                                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)                                                                            
22/04/2007   26501                                                                                                              Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği Açıklama: Ek
16/02/2007   26436                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                
0/11/2006      2590                             1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               
20/10/2006   26325                           1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
09/08/2006   26254                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği                         
31/05/2006   26184                           1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği                     
02/05/2006   26156                                                                                                              Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik  
18/04/2006   26143                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                 
14/04/2006   26139                                                                                                              Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik                                                                        
0/04/2006      2583                                                                                                                 Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                     
28/12/2005   26037                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik            
24/12/2005   26033                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                               
14/12/2005   26023                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                               
13/08/2005   25905                                                                                                              Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği  Açıklama: Ek
06/07/2005   25867                                                                                                              Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik          

19/06/2004   25497                          Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği 
03/04/2004   25422                          Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik                                                                                                                                     
30/03/2004   25418                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik        
05/03/2004   25393                          Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği                                                                             Açıklama: Ek
05/12/2003   25307                          Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik                                                                                                                                   Açıklama: Ek
24/08/2003   25209                          18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik                         
01/07/2003   25155                          Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                                                                       
14/11/2002   24936                          Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik                                                   
22/10/2001   24561                          Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği                                            Açıklama: Ek
09/10/2001   24548                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik                                                                                                     Açıklama: Ek
22/08/2001   24501                          Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)        Açıklama: Ek
27/04/2001   24385                          İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                         
11/02/2000   1175                            Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği                                                                                  
24/10/1998   23503                          Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği                                                                              
30/04/1995   22273                          Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                    
24/10/1994   2417                            Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
30/08/1993   2389                            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)       
26/11/1992   21417                          Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği                                                                            
03/06/1991   20890                          Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği                                                           
13/04/1991   20844                          Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği                                                                        
03/01/1990   20391                          Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik                                                             Açıklama: Ek
07/02/1986   19012                          Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik                                                                                         
23/10/1983   18200                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği                                                               
10/10/1983   2149                1          Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                    
08/08/1983   18129                          Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik                                                                           Açıklama: Ek
21/05/1977   15943                          Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik                                                                                                                            
18/09/2018   16702389                   MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
13/09/2018   103257                       Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge
(Personel Genel Müdürlüğü)    
14/06/2018   11700767                   Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
05/06/2018   10943576                   Okul İnternet Siteleri Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)    
0/06/2018      2729                            Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
31/05/2018   10686011                   Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
31/05/2018   10686682                   Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)    
23/05/2018   10082245                   İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile ilgili yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
26/03/2018   6197771                     Ortaöğretime Geçiş Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
27/02/2018   4134296                     Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
20/02/2018   3544594                     Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
15/02/2018   3294317                     Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
10/01/2018   709603                       Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)                                                                                                                              
16/11/2017   19383997                   Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
29/10/2017   17915267                   Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
02/10/2017   15575022                   Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
25/08/2017   12827610                   Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
22/08/2017   12608527                   Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
22/08/2017   12650927                   Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
06/06/2017   8376133                     Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
27/03/2017   4042083                     Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
20/03/2017   3653736                     Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
16/02/2017   2017518                     Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi                                                                                                                       
0/11/2016      2710                            Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)                                                                                                                                  
0/10/2016      2709                            Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
12/08/2016   8649147                     Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
0/04/2016      2703                            Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/03/2016      2016/2702                 Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge                                                      
18/08/2015   8163923                     Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
29/06/2015   6688726                     Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
24/06/2015   6529324                     Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
23/06/2015   6486576                     Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
16/01/2015   527852                       Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi
(Hukuk Müşavirliği)           
0/11/2014      2686                            Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
23/09/2014   4145909                     Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi                         
26/08/2014   3557646                     Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
19/08/2014   3450017                     Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
19/08/2014   3450049                     Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
18/06/2014   2498415                     Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
08/05/2014   1843555                     İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
01/01/2014   2676                            Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
(İç Denetim Birimi Başkanlığı)    
0/03/2013      2694                            Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge        
16/01/2013   34932                          Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi                                                                                        
27/12/2012   246415                       Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/11/2012      2662                            Millî Eğitim Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/05/2011      2644                1          1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                 
0/09/2010      2636                124     Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
0/02/2010      2629                            Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi                      Açıklama: Ek
0/12/2009      2627                            Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                  Açıklama: Ek
08/07/2009   1769                            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi                                                                                                                     
0/05/2009      2620                            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi                                    
0/03/2009      2618                10       Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi                                                           
0/03/2009      2618                12       Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                               Açıklama: Ek
12/01/2009                                     Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi                                     Açıklama: Ek
0/08/2008      2611                            Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)  Açıklama: Ek
0/12/2007      2603                4          Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi                                                 Açıklama: Ek
0/03/2007      2594                            Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi                                                              
0/03/2007      2594                1          Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)                                                                                                                                    Açıklama: Ek
0/02/2007      2593                1          Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                  Açıklama: Ek
0/11/2006      2590                            Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)       
0/09/2004      2564                            Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi                      
0/11/2003      2554                            Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi                                                                                                                                                        
0/09/2003      2552                            İlköğretimde Yöneltme Yönergesi                                                                                          Açıklama: Ek
0/08/2003      2551                            Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge                          Açıklama: Ek
05/02/2003   12252                          Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi        
14/02/2001   45                                 Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                 
14/02/2001   45                                 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                 
0/10/1999      2505                            Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)                                                                                                                                  
28/09/1999   93                                 Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi                                                                  
02/12/1998   8162                            Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) 
12/10/2018   30563                          2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                        
12/09/2018   30533                          2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                        
09/08/2018   30504                          2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
03/08/2018   30498                          2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
02/08/2018   30497                          2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
24/07/2018   30488                          2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
29/08/2018   15129618       2018   Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge 2018/15
(Personel Genel Müdürlüğü)    
01/08/2018   14051891       2018   Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 2018/14 Nolu Genelge
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)                                                                                                                                                      
05/06/2018   10984894       2018   2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge 2018/12
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
25/05/2018   10240233                   Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Hakkında Genelge 2018/11
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                            Açıklama: Ek
26/04/2018   8310247                     Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
19/04/2018   795049                       Öğretmenler Günü Genelgesi
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
23/02/2018   3908650                     Pansiyonlu Okul Denetimleri Hakkında Genelge 2018/8
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
23/02/2018   3907107                     İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Hakkında Genelge 2018/7
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
15/02/2018   3296874                     Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
09/02/2018   2867623                     Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
05/02/2018   2350838                     Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
17/01/2018   1218818                     2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                       Açıklama: Ek
15/01/2018   1063579                     2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 Açıklama: Ek
11/01/2018   830966                       Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
22/12/2017   22209183                   5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
06/12/2017   20939112                   Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
16/11/2017   19438045                   e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                   Açıklama: Ek
19/09/2017   14218379                   Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
14/09/2017   13861126                   Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
08/09/2017   13307087                   Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 
22/08/2017   12607291                   Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
17/08/2017   12438448                   Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
15/08/2017   12275819                   İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
14/08/2017   12229929                   Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
14/07/2017   10765913                   24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
10/07/2017   10551170                   2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
30/05/2017   7849639                     Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
29/05/2017   7801288                     Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru GENELGE 2017/18
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
16/05/2017   7019461                     2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2017/17
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
20/03/2017   3653801                     5580 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması GENELGE 2017/13
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
07/03/2017   2975829                     Okullarda Sosyal Medyanın Kullanılması GENELGE 2017/12
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 
20/02/2017   2131946                     YİKOB Yatırım İşlemleri Genelge 2017/10
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
20/02/2017   2132594                     2017 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi - Genelge 2017/11
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
16/02/2017   2042570                     Özel Eğitim Materyal ve Etkinlik Yarışması Genelge 2017/9
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
16/02/2017   2042658                     Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)                                                                                                                                                      
30/01/2017   1183037                     Kamulaştırma Genelge 2017/8
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
23/01/2017   895944                       İmar Planı Yapım ve Değişiklik Teklifleri İle Eğitim Alanlarında Arazi ve Arsa Düzenlemesi. Genelge 2017/5
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
19/01/2017   788106                       İzinsiz Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2017/4
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
13/01/2017   540991                       2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları 2017/3
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
05/01/2017   220648                       Merkez Teşkilatı Kamu Konutları İşlemleri 2017/1
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
22/11/2016   13207732                   Okul-Sektör İşbirliğinde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Çalışmaları 2016/21
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
07/09/2016   9580952                     15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Etkinliği Hakkında Genelge 2016/18 
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
05/09/2016   9464742                     Tutuklu ve Hükümlü Öğrenciler Hakkında Genelge 2016/17
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
29/07/2016   8095712                     24 Kasım Öğretmenler Günü Hakkında Genelge 2016/15
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
25/07/2016   7906118                     Protokol Hazırlama ve Uygulama
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
01/07/2016   7314034                     İlkyardım Eğitimi Merkezi ve İlkyardım Eğitici Eğitimi Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
21/06/2016   10424732                   Özel Öğretim Kurumları ve Eğitim Öğretim Faaliyetleri Genelge 2016/14
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
20/05/2016   5605492                     2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Genelge 2016/12
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
20/05/2016   5607260                     2016 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı 2016/13
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
16/05/2016   5472981                     Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması 2016/11
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
25/04/2016   4633036                     Okullardaki Ortak Kullanım Alanlarının Hijyeni Hakkında Genelge 2016/10
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
29/03/2016   3575736                     Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri 2016/6
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
21/03/2016   3243629                     Mevsimlik Tarım İşçileri İle Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi 2016/5
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
10/03/2016   2852893                     Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
02/03/2016   2479367                     Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti 2016/4
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)                                                                                                                                                      
12/01/2016   2700                            2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları Genelge 2016/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
18/09/2015   9436207                     Özel Öğretim Kurumları İle İlgili İşlemler Genelge 2015/25
(Müsteşarlık Bürosu)        
12/08/2015   8002934                     Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler, Personele İlişkin Düzenlemeler Genelge 2015/23
(Müsteşarlık Bürosu)        
04/06/2015   2015                19       24 Kasım Öğretmenler Günü 2015/19 nolu Genelge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
25/05/2015   5361317                     İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barınma Faaliyetli Gösteren Yerler Hakkında Genelge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
18/05/2015   5157644                     Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması Genelge 2015/14
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
12/05/2015   4953035                     Aday Öğretmenlerin Adaylık Sürecine İlişkin Tereddüt Hk. - Genelge 2015/13
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
28/02/2015   2243911                     Özel Okul İşlemleri - Genelge 2015/5
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
16/02/2015   1723363                     Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Denetim ve Eğitimleri - Genelge 2015/3
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 Açıklama: Ek
12/01/2015   305476                       2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2015/1
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 Açıklama: Ek
02/10/2014   440003                       Türk Bayrağının Korunması - Genelge 2014/-
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) 
23/09/2014   4145933                     Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri - Genelge 2014/21
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
15/09/2014   3938012                     Uyuşturucu Kullanımı ve Bağımlılık ile Mücadele - Genelge 2014/20
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
12/09/2014   3897291                     Okullarda İzcilik Faaliyetleri - Genelge 2014/19
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
30/08/2014   3630636                     Aile Eğitimi Programı (0-18 Yaş) Uygulamaları Genelgesi 2014/17
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
19/08/2014   3450084                     İş Sağlığı ve Güvenliği - Genelge 2014/16
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
15/08/2014   3402453                     2014 Yılında Yetiştirilmek, Staj Yaptırılmak ve Bilgilerini Arttırmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurlar Hk. - Genelge 2014/15
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                    Açıklama: Ek
18/07/2014   3053949                     Tereddüte Düşülen Hususlar - Genelge 2014/14
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
31/05/2014   2200412                     24 Kasım Öğretmenler Günü - Genelge 2014/12
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                              Açıklama: Ek
30/05/2014   2174807                     2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2014/11
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
27/05/2014   2126140                     Güzel Sanatlar Liseleri ile Spor Liselerine Öğrenci Alınması - Genelge 2014/10
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                            Açıklama: Ek
22/05/2014   2040364                     Soma Felaketi Nedeniyle Alınacak Tedbirler - Genelge 2014/9
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
01/05/2014   1359845                     Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması - Genelge 2014/8
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
18/04/2014   1601211                     Dershane ve Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü - Genelge 2014/7
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
08/03/2014   1009841                     2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - 2014/4
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
16/01/2014   233807                       Okullar Hayat Olsun Projesi - 2014/2
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
09/01/2014   119783                       2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları - Genelge 2014/1
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 Açıklama: Ek
17/12/2013   3879177                     Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler - Genelge 2013/35 
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)                                                                                                                              
13/11/2013   3355347                     24 Kasım Öğretmenler Günü 2013/32
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
01/10/2013   2773584                     Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş - Genelge 2013/27
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
16/09/2013   2498747                     MEB 2015-2019 Stratejik Planı - Genelge 2013/26
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
28/08/2013   2237816                     Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri - Genelge 2013/24
(Özel Kalem Müdürlüğü) 
12/08/2013   2044685                     Sınav - Genelge 2013/22
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
10/06/2013   1306926         18       Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı - Genelge 2013/18                           Açıklama: Ek
18/05/2013   1013997                     Özürlü Devamsızlık - Genelge 2013/14
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
15/05/2013   967215                       2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. - Genelge 2013/13
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                    Açıklama: Ek
06/05/2013   847972                       2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2013/12
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
13/04/2013   590758                       Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti - Genelge 2013/11
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
27/02/2013   138918                       4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması - Genelge 2013/8
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
24/02/2013   131289                       Diyabetli Öğrenciler - Genelge 2013/6
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
24/02/2013   131291                       8383 MEB Mobil Bilgi Servisi - Genelge 2013/7
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)    
24/02/2013   131237                      
(Özel Kalem Müdürlüğü) 
30/01/2013   72030                          Belletici Öğretmen Görevlendirmesi - Genelge 2013/3
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
10/01/2013   20165                          2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları - Genelge 2013/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
09/01/2013   15964                          2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı - Genelge 2013/1
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
08/08/2012   20078              34       Sınav - Genelge 2012/34
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
06/08/2012   36702              33       İLKSAN Üyeliği - 2012/33
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
01/08/2012   19320              29       Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı - Genelge 2012/29
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
01/08/2012   3000                30       Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları - Genelge 2012/30
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
26/07/2012   34965              28       Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma - Genelge 2012/28 
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
24/07/2012   573                  27       UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama - Genelge 2012/27
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
11/07/2012   31973              26       Sendika Üyeliği - Genelge 2012/26
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
12/06/2012   14723              24       2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi - Genelge 2012/24
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
22/05/2012   22626              22       Etik Günü Haftası - Genelge 2012/22
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
21/05/2012   3656                21       Artan Ödenekler - Genelge 2012/21
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
0/06/2018     2729 Haziran- EK                                                                                         İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)

20/09/2018   16974669       Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, ve Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Okullar Ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 
11/04/2018   7385938         SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
09/01/2018   653067           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı e-Kılavuzu 2018
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
09/01/2018   653067           Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu 2018
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
15/12/2017   22384936       Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Arasında Yatılı veya Burslu Öğrencilere Yapılacak Ödemelere Dair İşbirliği Protokolü.                                                                                                                                    
09/06/2017   30091              Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023
(Öğretmen Yetiştirme ve Eğit. Gen. Müd.)                                                                                                                                        
06/12/2016   13756032       İşbirliği Protokolü
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
10/10/1983   2149                Sınırlı Sorumlu Okul Kooperatifleri Ana Sözleşmesi                                                                     

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder