4 Ağustos 2013 Pazar

Tüm MEB Mevzuatı Vll

17/06/2016   29756              6721   Türkiye Maarif Vakfı Kanunu                                                                
14/02/2007   26434              5580   Özel Öğretim Kurumları Kanunu                                                          
12/05/1992   21226              3795   Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Ünvan Verilmesi Hakkında Kanun          
04/07/1989   20215              3580   Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun                                   
19/06/1986   19139              3308   Meslekî Eğitim Kanunu                                                                            
19/10/1983   18196              2923   Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun                  
13/07/1982   17781              2698   Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanunu                             
24/06/1973   14574              1739   Millî Eğitim Temel Kanunu                                                                      
12/03/1964   11654              439      Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun                                   
12/01/1961   10705              222      İlköğretim ve Eğitim Kanunu                                                                 
24/02/1956   9242                6660   Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun                  
27/05/1955   9013                6581   Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun             
19/01/1943   5308                4357   Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı İle Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun                                                                                                            
14/06/1938   3933                3423   Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun            
04/04/1933   2370                2133   Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanun              
16/04/1929   1169                1416   Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun 
03/11/1928   1030                1353   Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun                        
08/02/1927   559                  968      Milli Matbaa Tahsisatının Mütedavil Sermaye Halinde İstimaline Dair Kanun    
06/03/1340   63                     430      Tevhidi Tedrisat Kanunu                                                                         
14/09/2011   28054              652      ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME          
30/05/1997                            573      ÖZEL EĞİTİM HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME  
15/07/2018   30479                          RESMİ GAZETE HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI :10)   
10/07/2018   30474                          CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 1 )                                                                               
10/07/2018   30474                          GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAME NUMARASI : 2 )                                                                                Açıklama: Ek
13/06/2018   2018/11995                                                                                                   Türkiye Maarif Vakfına Kaynak Aktarılması Hakkında Karar (R.G 24.7.2018-2018/30458)                                                            
14/05/2018   2018/11770                                                                                                   Örgün Eğitim Kurumlarında Portekizce Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar 2018/11770 (R.G 25.7.2018-2018/30459)                                                                 
11/04/2018   2018/11526                                                                                                   Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ekli listede belirtilen dillerin eğitim ve öğretiminin yapılması
09/04/2018   2018/11671                                                                                                   Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Bazı Dillerde Eğitim ve Öğretimin Yapılması Hakkında Karar (R.G 7.6.2018/30444)             
26/02/2018   2018/11459                                                                                                   Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar                  
20/10/2017   30216                                                                                                              Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı Ödemelerinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar                                                                           
06/05/2017   30058                                                                                                              5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu Kapsamında Faaliyet Gösteren Özel Çeşitli Kurslarda Makedonca Dilinin Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar BKK-2017/10072  
21/11/2016   2016/9547                                                                                                     Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar                  
19/10/2016   2016/9303                  29862                                                                        Türkiye Maarif Vakfına, Genel Bütçeden ve İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Kaynak Aktarılması Hakkında Karar 2016/9303                                                               
17/08/2013   28738                                                                                                              Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar              
23/07/2009   27297                                                                                                              Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar 
01/04/2009   27187                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derece ve Türdeki Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenler 30/03/2009 Tarihinde Aylık Karşılığı Ders, varsa Ek Ders, Ders Niteliğinde Yönetim Görevi ile Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ders ve Ek Ders Görevlerini Yapmış Sayılması Hakkında Karar                                                                                  
16/12/2006   26378                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar                                                                      
05/06/2003   5753                             1                                                                                 Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunun Çalışma Esas ve Usulleri ile Bu Komisyon Tarafından Yurtdışında Görevlendirilecek Personelin Nitelikleri ile Hak ve Yükümlülüklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar                                                       
28/06/1978   16330                                                                                                              Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar                         

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder