4 Ağustos 2013 Pazar

Tüm MEB Mevzuatı Vlll

11/04/2014 1499504  İkinci Dönem Ortak Sınavlar
02/04/2014 1360110  Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
02/04/2014 1359845  Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Okul Çeşitliliğinin Azaltılması
13/03/2014 1086744  2014 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı
08/03/2014 1009860  İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)
08/03/2014 2014/4  2014 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı
20/02/2014 664  ÖĞRETMENLİK ALANLARI, ATAMA VE DERS OKUTMA ESASLARI
// Özel Egitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
// Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
// 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
09/01/2014 119783  2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları
17/12/2013 3879177  Yurtdışı ile ilgili iş ve işlemler
05/12/2013 3696087 Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
25/10/2013 3087071 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Yönergesi
12/10/2013 28793 Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik
01/10/2013 2013/27 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş
16/09/2013 2013/26 MEB 2015-2019 Stratejik Planı
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
07/09/2013 28758 Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
28/08/2013 2237816 Öğrenci Okul Kılık Kıyafetleri
(Özel Kalem Müdürlüğü)
22/08/2013 28697 Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik
17/08/2013
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR
12/08/2013 2044685 Sınav
04/08/2013 28728 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
01/08/2013 1975143 Ortaöğretim Öğrencilerinin Taşınması
16/07/2013 1770587 2013 SBS Tercih ve Yerleştirme
15/07/2013
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

// Özel Egitim Kurumlarina Ait Standartlar Yönergesi
// Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışması İle İlgili Esaslar
// 906  Okullarin Genel Denetimlerinde Göz Önünde Bulundurulacak Esaslar
04/07/2013 28697  Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik
29/05/2013 28661  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
18/05/2013 1013997  Özürlü Devamsızlık GENELGE 2013/14
15/05/2013 967215  2013 Yılında Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere Yurt Dışına Gönderilecek Memurla Hk. GENELGE2013/13
06/05/2013 847972  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi GENELGE 2013/12
16/04/2013 626476  Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge
13/04/2013 590758  Uçak Biletleme ve Transfer Hizmeti GENELGE/11
07/03/2013 172976  2013 SBS-PYBS GENELGE
28/02/2013 28573  Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
27/02/2013 138918  4734 sayılı Kanun'un 62'nci maddesinin (ı) bendinin uygulanması GENELGE 2013/8
24/02/2013 131237  Taş Mektep Adıl Film GENELGE 2013/5
24/02/2013 131289  Diyabetli Öğrenciler GENELGE 2013/6
24/02/2013 131291  8383 MEB Mobil Bilgi Servisi GENELGE 2013/7
30/01/2013 72030  Belletici Öğretmen Görevlendirmesi GENELGE 2013/3
17/01/2013 28531  Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
16/01/2013 34932  Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi
10/01/2013 20165  2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kitapları GELGEGE 2013/2
09/01/2013 15964  2013 Yılı Temel Eğitim Yapım Programı Genelge 2013/1
29/12/2012 250926  Genelge 2012/46
28/12/2012 249425  Açık Öğretim Okullarının İş ve İşlemleri Genelge 2012/45
27/12/2012 246415  Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
18/12/2012 228290  Görevlendirme/Atama Genelge 2012/44
04/12/2012 202358  İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması GENELGE 2012/43
30/11/2012 194646  Disiplin Cezalarında Uygulama Birliği GENELGE 2012/42
27/11/2012 28480  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
18/11/2012 28471  Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
01/11/2012 141401  Çevre Bilinci Kazandırılması GENELGE2012/41
31/10/2012 138710  Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
12/10/2012 115907  Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
09/10/2012 109233  Özür Durumundan Yer Değişikliği Yapılamayan Öğretmenlere Verilecek İzin GENELGE2012/40
27/09/2012 1435  Doküman Yönetim Sisteminin Kullanılması Genelge2012/39
12/09/2012 22795  Tek Ders Sınavı GENELGE2012/38
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
12/09/2012 28409  Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
08/09/2012 28405  Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik
31/08/2012 2668  Seçmeli Dersler GENELGE2012/37
17/08/2012 4738  Okul Öncesi Eğitim Programlarının Uygulanması GENELGE2012/36
17/08/2012 8106  Özel Öğretim Kurumları Standatlar Yönergesi
15/08/2012 1263  E-Okul Bilgi Değişiklikleri GENELGE2012/35
08/08/2012 20078  Sınav GENELGE2012/34
06/08/2012 36702  İLKSAN Üyeliği
02/08/2012 23080  24 Kasım Öğretmenler Günü
02/08/2012 11016  Taşımalı Ortaöğretim
01/08/2012 19320  Sınavsız Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına Elektronik Ortamda Öğrenci Kaydı GENELGE2012/29
01/08/2012 3000  Türk İşaret Dili Tercümanlığı Sertifikası Sınav Başvuruları
26/07/2012 34965  Disiplin İşlemleri ve Tevhiden Cezalandırma GENELGE2012/28
24/07/2012 573  UMEM Beceri 10 Projesi Hizmet ve Tarım Sektörleri Kurs Uygulama GENELGE2012/27

11/07/2012 31973  Sendika Üyeliği GENELGE2012/26
12/06/2012 14754  Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı GENELGE2012/25
12/06/2012 14723  2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
25/05/2012 8782  2012 SBS ve PYBS Uygulaması
22/05/2012 22626  Etik Günü Haftası GENELGE2012/22
21/05/2012 3656  Artan Ödenekler GENELGE2012/21
18/05/2012 28296  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
09/05/2012 401  12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar GENELGE2012/20
07/05/2012 20314  Yetiştirilmek ve Staj Yaptırılmak Üzere 2012 Yılında Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hk. GENELGE2012/19
19/04/2012 5448  Kutlama ve Anma Programları
18/04/2012 2889  Taşınır Mal İşlemleri
12/04/2012 5782  Okul ve Kurumların Donatımı GENELGE2012/16
11/04/2012 565  Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
30/03/2012 28249  Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği
20/03/2012 28239  Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
19/03/2012 13229  Emeklilik İşlemleri GENELGE2012/15
16/03/2012 1842  Okullarımızda Mekân Kullanımı GENELGE 2012/14
07/03/2012 3616  Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri GENELGE2012/13
02/03/2012 3244  2012 SBS/PYBS İş ve İşlemleri GENELGE2012/12
17/02/2012 1110  4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendinin Uygulanması GENELGE2012/11
09/02/2012 28199  Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği
31/01/2012 648  Okul ve Arsa Tahsisi Genelge_2012/10
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
31/01/2012 646  Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri GENELGE_2012/09
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
23/01/2012 449  İhale Talimatı Genelge_2012_06
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)
23/01/2012 789  Taşra Teşkilatı Konut Tahsisi GENELGE2012/08
23/01/2012 790  Merkez Teşkilatı Konut Tahsisi GENELGE2012/07
17/01/2012 338  2012 Yılı Teme Eğitim Yapım Programı GENELGE 2012/5
16/01/2012 2657  Okullar Hayat Olsun Projesi GENELGE2012/04
13/01/2012 455  2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak İlköğretim ve Ortaöğretim Ders Kitapları GENELGE2012/03
06/01/2012 24  Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi GENELGE2012/02
03/01/2012 Zararlı Madde Bağımlılığını Önlemek GENELGE2012/01
16/12/2011 28144  Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_USUL ve ESASLAR_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_GENELGELER_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
08/12/2011 82202  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat_YÖNERGELER_08 Aralık 2011_B.08.0.HUM.0.20.00.00.010-99/82421
08/12/2011 82549  Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
23/11/2011 1804  Oyuncaklardaki Kanserojen ve Toksik Maddeler GENELGE2011/57
18/11/2011 77578  Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi
07/11/2011 60250  Özel Yabancı Dil Meslek ve Teknik Kursları Bitirme Sınavları ve Kurslarda Uyulacak Esaslar
19/10/2011 3779  Ulaşabilirlik Düzenlemeleri GENELGE2011/56
14/10/2011 665  Taşımalı Ortaöğretim Uygulaması_GENELGE_2011-55_14.10.2011
05/10/2011 2011  Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi_GENELGE_2011/54_05.10.2011
(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)
27/09/2011 6888  Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretenlerin Temsil Yeteneği Mülakatı GENELGE2011/53
16/09/2011 6002  Tek Ders Sınavı GENELGE2011/52
14/09/2011 28054  Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
12/09/2011 2375  24 Kasım Öğretmen Günü GENELGE2011/50
12/09/2011 6325  İlk Ders GENELGE2011/51
27/08/2011 28038  Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
26/08/2011 2011  Cumhuriyet Eğitim Gezileri Projesi_GENELGE_2011/49_26.08.2011
(Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü)
26/08/2011 3560  Eğitim Gezileri GENELGE2011/48

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder