25 Nisan 2013 Perşembe

Tüm MEB Mevzuatı ll

0/02/2007      2593                1          Millî Eğitim Bakanlığı Türk Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                  Açıklama: Ek
0/11/2006      2590                            Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Standart Yönergesi
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)       
0/09/2004      2564                            Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi                      
0/11/2003      2554                            Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi                                                                                                                                                        
0/09/2003      2552                            İlköğretimde Yöneltme Yönergesi                                                                                          Açıklama: Ek
0/08/2003      2551                            Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge                          Açıklama: Ek
05/02/2003   12252                          Millî Eğitim Bakanlığı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi        
14/02/2001   45                                 Öğrenci Eğitim Kampları Lider Yetiştirme Kursu ve Seminer Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                 
14/02/2001   45                                 Öğrenci Eğitim Faaliyetleri Danışma Kurulu Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                 
0/10/1999      2505                            Afetlerde Uygulanacak Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönergesi
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)                                                                                                                                  
28/09/1999   93                                 Millî Eğitim Bakanlığı Cenaze Töreni Yönergesi                                                                  
02/12/1998   8162                            Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Değerlendirme Biriminin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) 
12/10/2018   30563                          2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                        
12/09/2018   30533                          2018/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
12/09/2018   30533                          2018/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                        
09/08/2018   30504                          2018/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
03/08/2018   30498                          2018/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
02/08/2018   30497                          2018/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
24/07/2018   30488                          2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi                                                                          
29/08/2018   15129618       2018   Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge 2018/15
(Personel Genel Müdürlüğü)    
01/08/2018   14051891       2018   Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) 2018/14 Nolu Genelge
(Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği)                                                                                                                                                      
05/06/2018   10984894       2018   2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Hakkında Genelge 2018/12
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
25/05/2018   10240233                   Yetenek Sınavı ile Öğrenci Alan Okullara Başvuru Hakkında Genelge 2018/11
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                            Açıklama: Ek
26/04/2018   8310247                     Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması Konulu 2018/10 Nolu Genelge
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
19/04/2018   795049                       Öğretmenler Günü Genelgesi
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
23/02/2018   3908650                     Pansiyonlu Okul Denetimleri Hakkında Genelge 2018/8
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
23/02/2018   3907107                     İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Hakkında Genelge 2018/7
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
15/02/2018   3296874                     Rehberlik Hizmetleri - Genelge 2018/6
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
09/02/2018   2867623                     Bakanlığımız Tasarrufundaki Taşınmazlarda Mülkiyete ve Kullanım Türüne Konu İşlemler Hakkında Genelge 2018/5
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
05/02/2018   2350838                     Okuryazarlık Seferberliği Hakkında Genelge 2018/4
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
17/01/2018   1218818                     2018 Yılı Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı Genelgesi 2018/3
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                       Açıklama: Ek
15/01/2018   1063579                     2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları Hakkında Genelge 2018/2
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 Açıklama: Ek
11/01/2018   830966                       Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7) Hakkında Genelge 2018/1
(İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
22/12/2017   22209183                   5661 Sayılı Kanun'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanması Hakkında Genelge 2017/30
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
06/12/2017   20939112                   Okul Servis Araç Sürücüleri ve Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi Hakkında Genelge
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
16/11/2017   19438045                   e- Donatım İzleme Modülü Hakkında Genelge
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                   Açıklama: Ek
19/09/2017   14218379                   Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Kh. Genelge 2017/28
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
14/09/2017   13861126                   Yönetim Sistemleri Belgelendirme İşlemleri Hk. Genelge 2017/27
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
08/09/2017   13307087                   Uygulama İmkanı/Alanı Kalmayan Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/26
(Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                 
22/08/2017   12607291                   Araştırma, Yarışma ve Sosyal Etkinlik İzinleri Hk. Genelge 2017/25
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
17/08/2017   12438448                   Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul/Kurumlarının Performanslarını İzleme ve Değerlendirme Hakkında Genelge 2017/24
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
15/08/2017   12275819                   İhalelere Katılmaktan Yasaklama Hakkında Genelge 2017/23
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
14/08/2017   12229929                   Geçici Görevlendirmeler Hakkında Genelge 2017/22
(İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                   
14/07/2017   10765913                   24 Kasım Öğretmenler Günü Genelge 2017/21
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
10/07/2017   10551170                   2002/27 sayılı Okul-Veli İşbirliği Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Genelge 2017/20
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                              
30/05/2017         7849639                               Okul Sağlık Hizmetleri GENELGE 2017/19
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder