25 Nisan 2013 Perşembe

Tüm MEB Mevzuatı V

08/09/2012   28405                                                                                                              Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik 
08/07/2012   28347                                                                                                              Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik      
18/05/2012   28296                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği 
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                           
05/05/2012   28283                                                                                                              Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği                                               
30/03/2012   28249                                                                                                              Millî Eğitim Uzmanlığı Yönetmeliği      Açıklama: Ek
20/03/2012   28239                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                           
09/02/2012   28199                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği                         
08/12/2011   82549                                                                                                              Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Usta Öğreticilerin Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik  
27/08/2011   28038                           2162                                                                          Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                                      
24/04/2011   27914                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
01/07/2010   27628                                                                                                              Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                        
15/08/2009   27320                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                
18/04/2009   27204                                                                                                              Okulların Merasim Geçişi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
18/04/2009   27204                           1                                                                                 Kız Teknik Öğretim Okullarına Bağlı Kreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
17/04/2009   27203                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik                                                 
04/03/2009   27159                                                                                                              Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             5                                                                                 Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   
0/03/2009      2618                             4                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
0/03/2009      2618                             2                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik            
0/03/2009      2618                             6                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik     
0/03/2009      2618                             3                                                                                 Özel Okullar Çerçeve Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik   
0/03/2009      2618                             7                                                                                 Özel Öğretim Kurumlarına Yapılacak Mali Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           2                                                                                 İstanbul Validebağ Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           3                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri İl Başkanlıkları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                              
28/12/2008   27094                           1                                                                                 Validebağ Sağlık Kurumu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                             
0/12/2008      2615-EK                                                                                                          İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Personel Yönetmeliği     
0/12/2008      2615-EK                       1                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Bütçe Muhasebe ve Alım Yönetmeliği                                                        
0/12/2008      2615-EK                       2                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Satış ve Kiraya Verme Yönetmeliği                                                               
21/10/2008   27031                                                                                                              İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik                                                                                   
07/03/2008   26809                                                                                                              İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik                                                      
29/01/2008   26771                                                                                                              Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik   
14/01/2008   26756                                                                                                              Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Meslekî Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik                            Açıklama: Ek
0/12/2007      4357                                                                                                                 İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Temsilciler Kurulu Seçim Yönetmeliği
(İlksan Yönetim Kurumu Başkanlığı)                                                                            
22/04/2007   26501                                                                                                              Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği Açıklama: Ek
16/02/2007   26436                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                
0/11/2006      2590                             1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik               
20/10/2006   26325                           1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İşbirliği Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
09/08/2006   26254                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği                         
31/05/2006   26184                           1                                                                                 Millî Eğitim Bakanlığı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Yönetmeliği                     
02/05/2006   26156                                                                                                              Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik  
18/04/2006   26143                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                 
14/04/2006   26139                                                                                                              Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik                                                                        
0/04/2006      2583                                                                                                                 Öğretmen ve Öğrencilerin Grup Halinde Yurt Dışına Tertip Edeceği Gezilerle İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder