25 Nisan 2013 Perşembe

Tüm MEB Mevzuatı lll

29/10/2017   17915267                   Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Derslerini İnceleme ve Kontrol ile Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
02/10/2017   15575022                   Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usül ve Esalslara İlişkin Yönerge
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
25/08/2017   12827610                   Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
22/08/2017   12608527                   Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
22/08/2017   12650927                   Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
06/06/2017   8376133                     Özel Öğrenci Barınma Hizmeti Kurumlarının Standartları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
27/03/2017   4042083                     Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Uygulama Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
20/03/2017   3653736                     Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Üretim Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
16/02/2017   2017518                     Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Eğitim Muafiyeti, İnceleme ve Kontrol ile Sınav Yönergesi                                                                                                                       
0/11/2016      2710                            Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Kasım-2016
(Özel Eğitim Reh. ve Danışma Hiz. Gen. Müd)                                                                                                                                  
0/10/2016      2709                            Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Derece Alan Öğrencilerin Ödüllendirilmesine Dair Yönerge
(Ortaöğretim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                           
12/08/2016   8649147                     Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
0/04/2016      2703                            Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yemek Hizmetleri Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/03/2016      2016/2702                 Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge                                                      
18/08/2015   8163923                     Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
29/06/2015   6688726                     Milli Eğitim Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
24/06/2015   6529324                     Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimde Fatih Projesi Kapsamıında Dağıtımı Yapılacak Tablet Bilgisayar Setlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
23/06/2015   6486576                     Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş Birliği Çalışmaları Yönergesi
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                         
16/01/2015   527852                       Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği Yönergesi
(Hukuk Müşavirliği)           
0/11/2014      2686                            Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
23/09/2014   4145909                     Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi                         
26/08/2014   3557646                     Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
19/08/2014   3450017                     Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
19/08/2014   3450049                     Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
18/06/2014   2498415                     Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
08/05/2014   1843555                     İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (AR-GE) Birimleri Yönergesi
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
01/01/2014   2676                            Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Yönergesi
(İç Denetim Birimi Başkanlığı)    
0/03/2013      2694                            Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge        
16/01/2013   34932                          Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi                                                                                        
27/12/2012   246415                       Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/11/2012      2662                            Millî Eğitim Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere İlişkin Görev Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
0/05/2011      2644                1          1. Akşam Sanat Okulları (Genel Depo) Görev, Yetki ve Sorumluluklarına İlişkin Yönerge
(Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                 
0/09/2010      2636                124     Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Uzaktan Öğretim Yapan Dershane ve Kurslar Yönergesi
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
0/02/2010      2629                            Millî Eğitim Bakanlığı Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi                      Açıklama: Ek
0/12/2009      2627                            Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Halk Oyunları Yarışma Yönergesi
(Okul içi Beden Eğitim Spor ve İzcilik Dai. Bşk.)                                                                                                                                  Açıklama: Ek
08/07/2009   1769                            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarında Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Yönergesi                                                                                                                     
0/05/2009      2620                            Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Geçit Töreni Yönergesi                                    
0/03/2009      2618                10       Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kampüsleri Yönergesi                                                           
0/03/2009      2618                12       Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Gezici Sınıflar Yönergesi
(Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                               Açıklama: Ek
12/01/2009   9                                   Millî Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi                                     Açıklama: Ek
0/08/2008      2611                            Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında Yetiştirici Sınıf Açılmasına İlişkin Yönerge
(İlköğretim Genel Müdürlüğü)  Açıklama: Ek
0/12/2007      2603                4          Millî Eğitim Bakanlığı Personel Kimlik Kartları Yönergesi                                                 Açıklama: Ek
0/03/2007      2594                            Millî Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi                                                              
0/03/2007           2594      1             Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi
(Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Bşk.)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder