25 Nisan 2013 Perşembe

Tüm MEB Mevzuatı lV

28/12/2005   26037                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Yetiştirme Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik            
24/12/2005   26033                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                               
14/12/2005   26023                                                                                                              Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
(Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü)                                                               
13/08/2005   25905                                                                                                              Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği  Açıklama: Ek
06/07/2005   25867                                                                                                              Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik          

19/06/2004   25497                          Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Türkiye Millî Komisyonu Yönetmeliği 
03/04/2004   25422                          Umuma Açık Yerler ve İçkili Yerler ile Resmî veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik                                                                                                                                     
30/03/2004   25418                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik        
05/03/2004   25393                          Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği                                                                             Açıklama: Ek
05/12/2003   25307                          Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik                                                                                                                                   Açıklama: Ek
24/08/2003   25209                          18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında Yönetmelik                         
01/07/2003   25155                          Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                                                                                                       
14/11/2002   24936                          Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik                                                   
22/10/2001   24561                          Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği                                            Açıklama: Ek
09/10/2001   24548                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında Görevli Personelin Yurt İçinde Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Yetiştirilmeleri Hakkında Yönetmelik                                                                                                     Açıklama: Ek
22/08/2001   24501                          Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)        Açıklama: Ek
27/04/2001   24385                          İl Millî Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik                         
11/02/2000   1175                            Bakü Türk Anadolu Lisesi Yönetmeliği                                                                                  
24/10/1998   23503                          Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği                                                                              
30/04/1995   22273                          Mesleki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                    
24/10/1994   2417                            Millî Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
(Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı)                                                                                                                                                      
30/08/1993   2389                            Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Yayım Yönetmeliği
(Yayımlar Dairesi Başkanlığı)       
26/11/1992   21417                          Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği                                                                            
03/06/1991   20890                          Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği                                                           
13/04/1991   20844                          Türkiye Çocuk Çevre Kulüpleri Yönetmeliği                                                                        
03/01/1990   20391                          Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelik                                                             Açıklama: Ek
07/02/1986   19012                          Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Sözleşmeli Olarak Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Nitelikleri ve Seçimlerine Dair Yönetmelik                                                                                         
23/10/1983   18200                          Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müzesi Yönetmeliği                                                               
10/10/1983   2149                1          Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği
(Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                    
08/08/1983   18129                          Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik                                                                           Açıklama: Ek
21/05/1977   15943                          Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik                                                                                                                            
18/09/2018   16702389                   MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ 
(Temel Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                          
13/09/2018   103257                       Merkez Teşkilatı Yöneticilerinin İmza Yetkilerine İlişkin Yönerge
(Personel Genel Müdürlüğü)    
14/06/2018   11700767                   Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
05/06/2018   10943576                   Okul İnternet Siteleri Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)    
0/06/2018      2729                            Millî Eğitim Bakanlığı Elektronik Eğitim İçeriği Temin Süreci Yönergesi
(Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                          
31/05/2018   10686011                   Milli Eğitim Bakanlığı İkili Mesleki Eğitim Programları Yönergesi
(Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                  
31/05/2018   10686682                   Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
(Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)    
23/05/2018   10082245                   İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları ile ilgili yönergede değişiklik yapılmasına dair yönerge
(Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                     
26/03/2018   6197771                     Ortaöğretime Geçiş Yönergesi
(Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                               
27/02/2018   4134296                     Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme Yönergesinin Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü)                                                                                                             
20/02/2018   3544594                     Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Makam Onayı
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)  
15/02/2018   3294317                     Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)                                                                                                                                                
10/01/2018   709603                       Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İç Hizmet Yönergesi
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)                                                                                                                              
16/11/2017         19383997                            Kütüphane Haftası Kutlama Yönergesi
(Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder